เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  สมัครสมาชิกใหม่?
  ลืมรหัสผ่าน?


เมนู

เว็บลิงค์


ความพึงพอใจเว็บไซต์
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บ KM ของ รพ.ยุวประสาทไวทยปถัมภ์ในระดับใด
 
5 - มากที่สุด
4 - มาก
3 - ปลานกลาง
2 - น้อย
1 - ควรปรับปรุง
 
 


สถิติการเข้าใช้งานเว็บ
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 223 คน
 
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1 คน (UIP)
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 75,163 คน (UIP)

สืบค้นข้อมูล เทคโนโลยี, ผลงานการวิจัย, บทความทางวิชาการข่าวสารในระบบ

ไม่มีข้อมูลข่าวสารในระบบ

ข้อมูลเทคโนโลยี

1นวัตกรรมงานสุขภาพจิตเด็กในโรงเรียน
  อ่านแล้ว: (3218 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (119 ครั้ง)   
 
2(ร่าง)แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กในระบบบริการสาธารณสุข
  อ่านแล้ว: (2179 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
3สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงประกอบพิธีเปิด อาคารกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ 80 ปี
  อ่านแล้ว: (1472 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
4คู่มือการฝึกและดูแลเด็กออทิสติก สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล
  อ่านแล้ว: (2596 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
5โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ครบรอบ 25 ปี
  อ่านแล้ว: (1469 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
[ดูทั้งหมด]  

ข้อมูลผลงานวิจัย

1แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี
  อ่านแล้ว: (2551 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (132 ครั้ง)   
 
2การทบทวนแบบคัดกรอง Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires (PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี
  อ่านแล้ว: (2151 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (79 ครั้ง)   
 
3ผลของระบบแลกเปลี่ยนภาพต่อการสื่อสารในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องระดับรุนแรง
  อ่านแล้ว: (1680 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (23 ครั้ง)   
 
4การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กออทิสติกเข้าเรียน
  อ่านแล้ว: (1940 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (45 ครั้ง)   
 
5การพัฒนาแบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) เพื่อใช้ในการจัดระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการออทิสติก
  อ่านแล้ว: (3333 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (74 ครั้ง)   
 
[ดูทั้งหมด]  

ข้อมูลบทความวิชาการ

1บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชเด็ก กรณีศึกษา ปัญหาการเรียนและอารมณ์ซึมเศร้า
  อ่านแล้ว: (2256 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
2อวช.ประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 7 ว.
  อ่านแล้ว: (1705 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
3แบบเสนอผลงานของนางเรณู งามสมุทร
  อ่านแล้ว: (1243 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
4แบบรายงานประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช.
  อ่านแล้ว: (1238 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
5งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  อ่านแล้ว: (1259 ครั้ง)    ยอดดาวน์โหลด: (0 ครั้ง)   
 
[ดูทั้งหมด]  คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ © 2013-2014 All Rights Reserved.